فرم استخدام

 

    • مجردمتاهل    • طراحادیتور عکس ( فتوشاپ کار )فیلم بردارمونتاژگرفیلم ها و کلیپ های عروسنورپردازمتخصص گریم و چهره پردازیطراح صحنه و لباسمدیریت داخلیمدیریت روابط عمومیمدیرفروش و بازاریابیفروشندهحسابدارمنشیپذیرش وامور اداری