دربـاره مـا

اولین بار علاقه به هنر عکاسی با تماشای پرتره های فخرالدین فخرالدینی در حمید رضا شعشعانی ایجاد شد .به پایان رساند و یکی از دو فارغ التحصیل تنها دوره برگزار دوره فیلم سازی سینمای جوان را در سال ۱۳۷۷ با رتبه عالی شده عکاسی پیشرفته در سال ۱۳۸۰ در مشهد بود. با توجه به اینکه فن معلمی را خوب می دانست چند دوره به عنوان مدرس عکاسی در انجمن سینمای جوان و هنرستان های سینما مشغول گردید . پس از چندین حضور موفق وشرکت در نمایشگاه ها و جشنواره های مختلف ، در بهار ۱۳۸۱ نمایشگاه عکس ((پلک بیدار)) را به صورت انفرادی با ارایه ۵۵ قطعه عکس فرمال برگزار نمود که یکی از موفق ترین نمایشگاه های نگار خانه میرک شناخته شد.